Spracovanie miezd a personalistika

Spracovanie miezd a personalistika

Vieme, že bezchybné spracovanie miezd a personálnej agendy je náročná a komplexná úloha bez ohľadu na predmet podnikania. Vysoká administratívna záťaž a neustále sa meniace požiadavky a zákony vyžadujú adekvátny čas a dostatočné kapacity na zabezpečenie všetkých úloh.

Prenechajte preto zodpovednosť za vedenie mzdovej a personálnej agendy na nás! Môžete sa tak spoľahnúť na bezproblémové spracovanie miezd, udržiavanie mzdového softvéru či zastupovanie pred všetkými poisťovňami či daňovým úradom. Dodáme vám tiež reporty a odporúčania pre konkrétne oblasti.

Sme tu pre vás, ak potrebujete pomôcť s:

  • prihlásením, odhlásením či nahlásením zmien v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach,
  • vypracovaním a zasielaním mesačných výkazov a prehľadov pre rôzne štátne inštitúcie,
  • spracovaním miezd zamestnancov,
  • prípravou platobných príkazov,
  • vypracovaním ročného zúčtovania preddavkov na daň,
  • zaslaním evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni,
  • prípravou reportov,
  • prípravou pracovných zmlúv a dodatkov,
  • vystavovaním potvrdení pre potreby zamestnanca,
  • ďalšími úkonmi v oblasti personalistiky.
Spracovanie miezd a personalistika

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky?

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať, ochotne Vám pomôžeme!

Prečo si vybrať práve nás?

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Neustále sledujeme legislatívne zmeny a zúčastňujeme sa seminárov a konferencií.

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

Za kvalitou našej práce stojíme a preberáme za ňu zodpovednosť.

PRIDANÁ HODNOTA

Služby poskytujeme vždy načas, precízne, diskrétne a systematicky.

INOVÁCIE

Implementujeme technologické novinky do našej práce s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektivitu.

INDIVIDUÁLNA CENOVÁ PONUKA

Cenovú ponuku pre každého klienta vypracovávame individuálne.

RÝCHLE PORADENSTVO

Kontaktujte nás a my sa budeme snažiť Vám pomôcť v čo najkratšom možnom čase.