Spracovanie miezd a profesionálne vedenie mzdovej agendy

Mzdový outsourcing je riešením pre každého zamestnávateľa. Mať zamestnanca obnáša veľa administratívnych úkonov a komunikácie s úradmi. Patrí sem spracovanie miezd, výpočet miezd a daní, evidencia dochádzky a práceneschopnosti, hlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne – a to nie je koniec zoznamu. Ak nemáte skúseného účtovníka, všetky tieto úlohy pripadnú konateľovi, ktorý si zrejme firmu nezakladal na tento účel.

POTREBUJEM MZDOVÉHO ÚČTOVNÍKA

Spravujte svojich zamestnancov bez problémov

Dnes už nepotrebujete samostatného mzdového účtovníka, ktorý by evidoval ľudí vo vašej spoločnosti a vyplácal im mzdy. Mzdový outsourcing je určený pre tých, ktorí chcú, aby ich finančné procesy prebiehali hladko, a chcú minimalizovať administratívu. Takto sa môžu skutočne sústrediť na podnikanie a nepotrebujú samostatného zamestnanca pre mzdy.

Naše služby týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky

 • Spracovanie a výpočet miezd
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Evidencia dochádzky, dovolenky,
 • Evidencia stravného, sociálneho fondu, daňového bonusu
 • Spracovanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • Príprava prevodných príkazov
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
 • Vypracovanie všetkých požadovaných výkazov a hlásení
 • Úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru
 • Sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
Spracovanie miezd a personalistika

Odbremeníme vás od administratívnej záťaže

Kompletný mzdový outsourcing

Ponúkame kompletný mzdový outsourcing prispôsobený špecifickým potrebám vašej firmy. Vrátane všetkého, čo je potrebné urobiť s mesačnou mzdou, až po monitorovanie a okamžitú implementáciu zmien v legislatíve.

Automatizované riešenia

Zabezpečujeme bezproblémovú efektívnu administratívu. Naše procesy sú automatizované, svoje povinnosti plníme proaktívne a načas.

Digitalizované riešenia

Dnes trvá odoslanie dokumentu cez pol sveta pol minúty: pokiaľ ho naskenujeme a odošleme. Vďaka digitalizácii je možné mzdy a administratívu vykonávať online a bez papierovania.

Spoľahlivosť v ochrane údajov

Dôvera je v podnikaní kľúčová. Všetky vaše obchodné tajomstvá a osobné údaje sú u nás v bezpečí a my sa postaráme o to, aby vždy aj zostali.

Čo nasleduje po tom, ako nás kontaktujete?

Zavoláme vám späť, napíšeme vám

V pracovných dňoch vám zavoláme späť alebo odpovieme na vašu správu do 24 hodín. Čím presnejšie informácie nám poskytnete, tým lepšie sa môžeme pripraviť na konzultáciu.

Spoznáme vašu firmu

Počas prvého stretnutia sa zoznámime s vašou firmou a vašimi potrebami. Na základe získaných informácií vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku.

Začíname spolupracovať

Po prijatí ponuky prevezmeme mzdy. Postaráme sa o hladký priebeh procesu.