Naše služby

Vedenie účtovníctva a reporting

Mať vlastné účtovné oddelenie často znamená zbytočné vysoké náklady bez želaného výsledku. Naše služby vám pomôžu vaše účtovné oddelenie plne nahradiť! Okrem toho, že vám odpadnú náklady na mzdy a odvody, nebudete musieť riešiť ani technické a priestorové zabezpečenie, ekonomický softvér a jeho aktualizácie či školenia ohľadom noviniek v oblasti účtovníctva a daní. Súčasťou komplexného spracovania účtovníctva sú aj pravidelné reporty či priebežné konzultácie. Zabezpečujeme tiež podporu interného účtovného oddelenia v podobe nastavenia procesov, supervízie účtovného tímu alebo poradenstvo pri komplikovanejších otázkach.

Sme tu pre vás, ak potrebujete pomôcť s:

 • vedením účtovníctva,
 • kontrolou účtovníctva,
 • reportami v oblasti účtovníctva,
 • nastavením procesov v rámci vášho interného účtovného oddelenia,
 • kontrolou účtovného tímu.
Vedenie účtovníctva a reporting

Vypracovanie daňových priznaní

Aj v oblasti daní sme expertmi. Na základe Vašich potrieb Vám radi pomôžeme aj s prípravou daňových priznaní k rôznym daniam. Spoľahnúť sa môžete na vecnú a formálnu správnosť všetkých dokumentov, ako aj na vysokú profesionalitu a osobný prístup.

Vypracovanie daňových priznaní

Sme tu pre vás, ak potrebujete pomôcť s:

 • revíziou daňových dokladov,
 • vypracovaním daňového priznania DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu,
 • vypracovaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a účtovnej závierky,
 • vypracovaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb,
 • refundáciou DPH zo zahraničia,
 • prihlasovaním k registráciám daní,
 • zastupovaním pred správcom dane,
 • zmenami v daňových pravidlách.

Spracovanie miezd a personalistika

Vieme, že bezchybné spracovanie miezd a personálnej agendy je náročná a komplexná úloha bez ohľadu na predmet podnikania. Vysoká administratívna záťaž a neustále sa meniace požiadavky a zákony vyžadujú adekvátny čas a dostatočné kapacity na zabezpečenie všetkých úloh.

Prenechajte preto zodpovednosť za vedenie mzdovej a personálnej agendy na nás! Môžete sa tak spoľahnúť na bezproblémové spracovanie miezd, udržiavanie mzdového softvéru či zastupovanie pred všetkými poisťovňami či daňovým úradom. Dodáme vám tiež reporty a odporúčania pre konkrétne oblasti.

Sme tu pre vás, ak potrebujete pomôcť s:

 • prihlásením, odhlásením či nahlásením zmien v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach,
 • vypracovaním a zasielaním mesačných výkazov a prehľadov pre rôzne štátne inštitúcie,
 • spracovaním miezd zamestnancov,
 • prípravou platobných príkazov,
 • vypracovaním ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 • zaslaním evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni,
 • prípravou reportov,
 • prípravou pracovných zmlúv a dodatkov,
 • vystavovaním potvrdení pre potreby zamestnanca,
 • ďalšími úkonmi v oblasti personalistiky.
Spracovanie miezd a personalistika

Iné poradenstvo

Pri podnikaní sa môžete stretnúť s radom problémov. Preto vám pri riešení ekonomických otázok podáme pomocnú ruku. Dohodnite si s nami konzultácie, či už ide o oblasť účtovníctva a daní (rozpočty, biznis plány, ad hoc reporty) alebo o pomoc v právnych otázkach. Poradiť vám vieme tiež so založením spoločnosti či so zmenami v OR SR.

Iné poradenstvo

Sme tu pre vás, ak potrebujete pomôcť s:

 • rozpočtami,
 • reportami,
 • obchodnými plánmi,
 • finančnými analýzami,
 • založením či zmenou vlastníka obchodnej spoločnosti,
 • likvidáciou obchodnej spoločnosti.

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky?

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať, ochotne Vám pomôžeme!

Prečo si vybrať práve nás?

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Neustále sledujeme legislatívne zmeny a zúčastňujeme sa seminárov a konferencií.

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

Za kvalitou našej práce stojíme a preberáme za ňu zodpovednosť.

PRIDANÁ HODNOTA

Služby poskytujeme vždy načas, precízne, diskrétne a systematicky.

INOVÁCIE

Implementujeme technologické novinky do našej práce s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektivitu.

INDIVIDUÁLNA CENOVÁ PONUKA

Cenovú ponuku pre každého klienta vypracovávame individuálne.

RÝCHLE PORADENSTVO

Kontaktujte nás a my sa budeme snažiť Vám pomôcť v čo najkratšom možnom čase.