Aktuality

24 nov 2018

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2019

Po neúspešnom rokovaní o stanovení minimálnej mzdy medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhovalo zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 480 eur na 520 eur v hrubom. Konfederácia odborových zväzov sa snažila presadiť minimálnu mzdu vo výške 635 eur v hrubom. Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 10.10.2018 schválila a vydala nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy pre rok 2019 s účinnosťou od 1.1.2019. Tak vláda ustanovila minimálnu mzdu vo výške 520 eur v hrubom pre 1. stupeň náročnosti práce. Nariadenie vlády okrem minimálnej mesačnej mzdy obsahuje aj minimálnu hodinovú mzdu vo výške 2,989 eur pre 1. stupeň náročnosti práce. Oproti tomuto roku sa minimálna mzda zvýši o 40 eur v hrubom, čo predstavuje nárast o 8,33%.

Každý zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu, ktoré vytvoril, stupeň náročnosti práce na základe podmienok v Prílohe č. 1 Zákonníka práce. Rozlišujeme 6 stupňov náročnosti práce. Od priradeného stupňa náročnosti práce závisia minimálne mzdové nároky zamestnancov.

Príklady pracovných miest k jednotlivým stupňom náročnosti práce:

Stupeň Pracovné pozície
1. Upratovačka, operátor výroby, skladník, chyžná, vykladač tovaru
2. Pokladník, predavač, administratívny pracovník
3. Hlavný kuchár, zdravotná sestra, účtovník, vodič autobusu
4. Hlavný účtovník, vedúci prevádzky, oblastný manažér
5. Manažér výroby, obchodný manažér, lekár
6. Generálny riaditeľ, primár

Uvedená tabuľka má len informatívny charakter, keďže neexistuje žiadny záväzný zoznam pracovných pozícií s priradeným stupňom náročnosti. Viacero zamestnávateľov môže mať značne odlišnú predstavu čo je náplňou práce napr. pre administratívneho zamestnanca.

Minimálne mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa vypočítajú  vynásobením koeficientu so základnou minimálnou mzdou.

Stupeň Koeficient Min. mes. mzda Min. hod. mzda
1. 1,0 520,00 € 2,9890 €
2. 1,2 624,00 € 3,5868 €
3. 1,4 728,00 € 4,1846 €
4. 1,6 832.00€ 4,7824 €
5. 1,8 936,00 € 5,3802 €
6. 2,0 1 040,00 € 5,9780 €

Minimálna mzda uvedená v tabuľke patrí zamestnancovi, ktorý má ustanovený týždenný pracovný čas (40 hodín) a odpracoval celý mesačný fond pracovného času v danom mesiaci. Zamestnancovi, ktorý neodpracoval ustanovený týždenný pracovný čas v danom mesiaci (menej ako 40 hodín) alebo má dohodnutý kratší pracovný čas, patrí minimálna mesačná mzda znížená  pomerom zodpovedajúcemu odpracovanému času v mesiaci.

Minimálna mzda v nariadení vlády je hrubou mesačnou mzdou. To znamená, že po odpočítaní odvodov a 19% dane zamestnanec dostane čistú mzdu vo výške 429 eur, čo predstavuje zvýšenie 26 eur oproti tomuto roku. Na druhej strane zvýšenie minimálnej hrubej mzdy znamená pre zamestnávateľa zvýšenie mzdových nákladov o 54 eur. Výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy v posledných rokoch spolu s vysokým daňovým a odvodovým zaťažením môže spôsobiť existenčné problémy pre mnohé malé a stredné podniky.

Vývoj minimálnej mzdy v rokoch 2009 – 2019 pre 1. stupeň náročnosti práce:

Vývoj priemerných miezd

Súvisiace články